tr_icon32_fbtr_icon32_instatr_icon32_youtube

Iwo Vedral

Funkcja:

Person
TAGI:
0005
Bachantki

Bachantki

director: Krzysztof Warlikowski
: Eurypides

2001–2008

Play
Burza

Burza

director: Krzysztof Warlikowski
: William Shakespeare

2003–2012

Play
Hamlet

Hamlet

director: Krzysztof Warlikowski
: William Shakespeare

1999–2004

Play
Oczyszczeni

Oczyszczeni

director: Krzysztof Warlikowski
: Sarah Kane

2001–2018

Play
Stosunki Klary

Stosunki Klary

director: Krystian Lupa
: Dea Loher

2003–2013

Play
0004
Małgorzata Domańska

Małgorzata Domańska

Person
Jean Baptiste Poquelin (Molière)

Jean Baptiste Poquelin (Molière)

Person
Agnieszka Jałowiec

Agnieszka Jałowiec

Person
Paweł Gromek

Paweł Gromek

Person